SpeleoFilmFestival prijava

PRIJAVA: SpeleoFilmFestival 2017.


 • UVJETI PRIJAVE:
 • Filmovi moraju biti snimljeni/producirani u zadnje tri godine.
 • Filmovi ne smiju biti kraći od 3 niti duži od 15 minuta.
 • Pojedini autor može prijaviti najviše dva rada koji se uklapaju u tematsku orijentaciju festivala
 • Sve prijave moraju sadržavati:
  • Ispunjeni obrazac prijave koji se može naći OVDJE ili ispunjeni web obrazac na dnu ove stranice
  • Sažetak prijavljenog rada (minimalno 1/2 kartice teksta)

Dodatno prijave mogu sadržavati:

 • Fotografiju i kratku biografiju autorafoto by D (57)-001
 • Isječak (fotografiju) iz filma u svrhu promocije filma, autora i festivala
 • Radovi moraju biti dostavljeni na CD ili DVD mediju u .avi ili .mpeg formatu visoke rezolucije najkasnije do 15.09.2017. U dogovoru s organizatorom iste je moguće poslati i elektonski, putem nekog od web upload servisa.

UZ PRIJAVU SE NE PLAĆA KOTIZACIJA, A ZA NAJBOLJE RADOVE OSIGURANE SU NAGRADE

Materijali se dostavljaju na adresu:

OSMICA – društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti

(za Speleo Film Festival – NE OTVARATI)

Bašćinska cesta 3, 47000 Karlovac

Republika Hrvatska

Na pošiljci naznačiti: “Nema komercijalne vrijednosti, isključivo za kulturne svrhe”

Prijavom rada autori su suglasni da se njihovi radovi prikažu na Speleo Film Festivalu 2017. te da se radovi koriste u svrhu promocije Festivala i prikazivanja Festivala na drugim događanjima.PRIJAVNICA, rok za prijave 15.09.2017.

APPLICATION FORM, application deadline 15.09.2017.

sva polja su OBAVEZNA / all fields are MANDATORY/

Obrazac ispunio (Ime i prezime) / Form filled (Name and surname)

Vaša e-pošta / E-mail

Nosioc autorskih prava: / Copyrights:

Prijavom rada autori su suglasni da se njihovi radovi prikažu na Speleo Film Festivalu 2017. te da se radovi koriste u svrhu promocije Festivala i prikazivanja Festivala na drugim događanjima.
By entering the festival, authors give permission to present their films at the Speleo Film Festival 2017, as well as to use them to promote the festival.

Film ću poslati putem / The movie will be send via:

OSMICA © 2017